ใบขับขี่หายต้องทำยังไง ใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์แทนได้ไหม ข้อมูลใหม่ 2565

333

ใบขับขี่หายหลายคนเมื่อจะไปทำใหม่ คงนึกถึงขั้นตอนต่าง ๆ ที่วุ่นวายขนรู้สึกว่าไม่อยากไปทำ แต่ในปัจจุบันมีขั้นตอนที่กระชับ สะดวก และง่ายขึ้นเป็นอย่างมากโดยหากเป็นรถยนต์ส่วนไม่ต้องไปแจ้งความ หรือลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ (ยกเว้นเป็นไปขับขี่รถยนต์สาธารณะ หรือ แท็กซี่)

ใบขับขี่หาย

โดยการจองคิวทำใบขับขี่ไม่ว่าจะเป็นกรณีสูญหาย ต่ออายุใบขับขี่ หรือทำใหม่ สามารถจองคิวล่วงหน้า เลือกวัน และเวลาที่ต้องการผ่านทาง แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้เลย

ใบขับขี่หาย เอกสารที่ต้องใช้ และขั้นตอนการทำใหม่

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อทำใบขับขี่ใหม่ประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล ก็คือบัตรประชาชนตัวจริง พาสปอร์ต หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่ทางราชการออกให้  ใบรับรองแพทย์ในกรณีที่ใบขับขี่สูญหายแล้วหมดอายุเกิน 1 ปี

หลังจากลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าผ่านทาง แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงวันก็ให้นำเอกสารข้างต้นไปสำนักงานขนส่งที่เลือกเอาไว้ ติดต่อเจ้าหน้าที่กรอกคำร้องขอทำใบขับขี่ และรับบัตรคิด รอเรียกคิว แล้วทำใบขับขี่ใหม่

หลังทำทำตามขึ้นตอนเสร็จแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายคือชำระค่าธรรมเนียม 105 บาท

ในกรณีใบขับขี่สูญหาย และหมดอายุไม่เกิน 1 ปี จะมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย คือ ทดสอบอาการตาบอดสี วัดสายตาทางกว้าง ทางลึก และตรวจการตอบสนอง มีค่าใช้จ่ายคือชำระค่าธรรมเนียม 505 บาท

ในกรณีใบขับขี่สูญหาย และหมดอายุเกิน 1 ปี ขึ้นไปแค่ไม่เกิน 3 ปี ต้องเข้ารับการอบรม 5 ชั่วโมง

หากเกิน 3 ปี ต้องมีการสอบข้อเขียน และสอบขับรถ

ใบขับขี่สูญหาย ใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์แทนได้ไหม

หากใบขับขี่หายสามารถใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์แทนได้ เพราะเป็นใบอนุญาตขับรถเสมือนจริง ที่กรมการขนส่งทางบกเริ่มเปิดให้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน DLT QR Licence เมื่อปี 2562 หากใบขับขี่สูญหายแล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจสอบ สามารถใช้แสดงเป็นหลักฐานแทนใบขับขี่ตัวจริงได้เลย โดยที่ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ก็จะมีวันหมดอายุวันเดียวกับใบขับขี่ฉบับจริง

ถึงตรงนี้ก็พอจะทราบกันแล้วว่าหากใบขับขี่สูญหายต้องทำอย่างไรบ้างแต่มีขั้นตอนที่ไม่ยาก และซับซ้อนมากมายอะไรเลย แต่ทางที่ดีควรจะมีความรอบคอบเก็บใบขับขี่ไว้ในที่ปลอดภัยใกล้ตัว และจำได้ง่าย เพราะถือเป็นของสำคัญในการใช้รถใช้ถนน

อีกอย่างที่จะขอแนะนำก็คือหากรู้ตัวว่าใบขับขี่หายให้รีบดำเนินการทำใหม่โดยทันที เพราะหากใช้รถใช้ถนนโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หากมีปัญหาอุบัติเหตุอาจจะมีปัญหาหลายอย่างตามมาได้ และการที่ไม่พกใบขับขี่ยังมีความผิดทางกฎหมายมีโทษปรับ 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับเลยทีเดียว