ป้ายทะเบียนรถหาย ทำอย่างไร ไขข้อสงสัยที่อยากรู้

345

ป้ายทะเบียนรถหายถือเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ยิ่งหากป้ายทะเบียนเก่ากรอบเริ่มเสื่อมสภาพ หากขับเร็ว ๆ ก็ปลิวหายโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะการขับรถหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำขัง น้ำท่วมบนถนนที่อาจจะทำให้ทะเบียนรถหลุดหายได้ง่าย ๆ ซึ่งเรื่องป้ายทะเบียนหายนี้มีหลาย ๆ คนตั้งข้อสงสัยไว้หลายกรณีดังนั้นมาไขข้อข้องใจกันเลย

ป้ายทะเบียนรถหาย

ป้ายทะเบียนรถหาย ทำอย่างไร ต้องแจ้งความหรือไม่

หากป้ายทะเบียนรถหลุดหายไม่จำเป็นต้องแจ้งความ สามารถขอรับป้ายทะเบียนใหม่ที่สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้ โดยใช้ใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานขนส่งแทนแผ่นป้ายทะเบียนไปก่อน จนกว่าจะได้ป้ายทะเบียนจริง (จะได้ภายใน 15 วัน) เอกสารที่ต้องใช้ในการขอทำป้ายทะเบียนรถใหม่ก็คือ คู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริง) บัตรประชาชน (ฉบับจริง) ซึ่งจะต้องเสียค่าคำขอ 5 บาท กับค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท

ป้ายทะเบียนรถป้ายแดงหายต้องทำยังไง

หากทะเบียนรถป้ายแดงหาย ให้ติดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถ เพื่อติดต่อขอรับป้ายใหม่เพราะเป็นป้ายทะเบียนชั่วคราวใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ

หากรถติดไฟแนนซ์อยู่ต้องทำยังไง

ให้ไฟแนนซ์ให้ดำเนินการขอป้ายทะเบียนใหม่แทน แต่หากต้องการทำด้วยตัวเอง ต้องใช้คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ หนังสือรับรองกับหนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

เรายังใช้รถได้ไหม หรือใช้อย่างอื่นติดแทนได้หรือไม่

ตามหลักเกณฑ์หากป้ายทะเบียนรถหายจะไม่สามารถใช้ได้จนกว่าจะได้แผ่นป้ายทะเบียนใหม่จากสำนักงานขนส่ง หากใช้รถโดยไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกได้  ไม่ควรนำอย่างอื่นมาติดแทน เช่นการทำป้ายกระดาษ เพราะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

แต่ยังไงก็ตามสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานขนส่งแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่หายเป็นการชั่วคราวได้เมื่อถูกเรียกตรวจ

หากทำป้ายทะเบียนใหม่ จะได้เลขทะเบียนเดิมไหม

การจะได้เลขเดิมหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าทะเบียนรถของเราเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ หากเป็นรุ่นเก่าก็จะได้หมวดที่แตกต่างไปจากเดิม แต่หากเป็นเลขทะเบียนรุ่นใหม่ ก็จะได้รับเลขทะเบียนที่เป็นหมวดตัวเลขชุดเดิม

ทั้งหมดนี้คือข้อสงสัยที่คนส่วนใหญ่มักจะตั้งคำถามเมื่อป้ายทะเบียนรถหาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อีกต่อไป เพียงแค่ไปแจ้งหายที่สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้ พร้อมพกใบเสร็จรับเงินไว้แสดงแทนป้ายทะเบียนก็หมดห่วงจากการถูกเรียกตรวจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว