ความดันปกติ ในแต่ละช่วงอายุควรมีค่าเท่าไหร่

346

ความดันปกติโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 120/80 มิลลิเมตรปรอท โดยสามารถวัดหาค่าความดันได้โดยการใช้เครื่องวัดความดัน ค่าของความดันของกระแสเลือดในหลอดเลือดแดง เกิดจากการสูบฉีดเลือดของหัวใจ หากหัวใจมีการบีบตัวก็จะได้ค่าความดันตัวบน หากหัวใจคลายตัวก็จะได้ค่าความดันตัวล่าง

ความดันปกติ

ค่าความดันปกติไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ

ทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาล หรือคลินิก เมื่อซักประวัติ ถามอายุเสร็จถึงจะวัดความดัน (บางที่ก็วัดความดันก่อน) นั่นก็เพราะว่าค่าความดันที่อยู่ในระดับปกติแต่ละช่วงอายุไม่เท่ากันนั่นเอง ถึงแม้ว่าระดับความดันที่อยู่ในระดับปกติจะอยู่ที่ประมาณ 120/80 มิลลิเมตร หากวัดว่าค่าความดันได้ตามนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นปกติเสมอไป โดยค่าความดันต้องดูประกอบกับอายุดังต่อไปนี้

วัยทารก – ค่าความดันไม่ควรเกิน  90/60 มิลลิเมตรปรอท

วัยเด็กเล็กที่มีอายุช่วง 3 – 6 ปี ค่าความดันไม่ควรเกิน 110/70 มิลลิเมตรปรอท

วัยเด็กโตที่มีอายุ 7 – 17 ปี ค่าความดันไม่ควรเกิน 120/80 มิลลิเมตรปรอท

วัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ และวัยทำงานที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป – ค่าความดันไม่ควรเกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท

วัยชราหรือผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป – ค่าความความดันปกติไม่ควรเกิน 160/90 มิลลิเมตรปรอท

ดังนั้นหากเรามองค่าเฉลี่ยที่เป็นปกติ 120/80 มิลลิเมตรปรอท จะไปตรงกับเด็กวัยโตซึ่งหากเป็นเด็กเล็กมีความดันระดับนี้ก็คือว่าสูงมาก หากเป็นวัยผู้ใหญ่ก็ถือว่ามีความดันที่ต่ำไป เพราะฉะนั้น การดูช่วงวัยหรือช่วงอายุ ก็สำคัญไม่น้อยเลย

ความเสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ หากความดันผิดปกติ

ความดันสูง – เป็นอาการที่พบมากที่สุด หากไม่ได้รับการรักษาก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายแรงเช่น เส้นเลือดสมองตีบตัน หรือแตก และโรคหัวใจ (ขาดเลือด)

ส่วนโรคแทรกซ้อนที่มีความเสี่ยงสูงก็อย่างเช่น เส้นเลือดสมองอุดตัน, เลือดคั่งในสมอง, หัวใจขาดเลือด, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, หัวใจวาย, ไตวายเรื้อรัง และไตเสื่อมเป็นต้น

ความดันต่ำ – ในวัยผู้ใหญ่ไม่ควรมีค่าความดันต่ำกว่า 90/60 มิลลิเมตรปรอท ความดันต่ำถึงแม้จะไม่ร้ายแรงเท่าความดันสูงก็ทำให้เสี่ยงต่อเลือดไหลเวียนช้าทำให้ไปหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่พอจนเกิดหลอดเลือดอุดตัน หากมีอาการรุนแรง อาจจะเกิดภาวะช็อกได้

ดังนั้นควรดูแลเอาใจใส่ให้ตรวจดูความดันเสมอ หากพบว่าความดันผิดปกติควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษา รวมไปถึงคำแนะนำในการดูแลตัวเองเพื่อให้ความดันปกติ จะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับโรคอื่น ๆ ที่จะตามมา